Lavfrekevensstimulation med multivib

Multivib kan både bruges alene eller sammen med anden form for behandling, f.eks. NADA.

Multivib lavfrekvens lydbølgestimulering er afslappende og behagelig. Klienten ligger fuldt påklædt på en madras og bliver stimuleret af lydbølger (der er højtalere i madrassen).

Lydbølgerne giver både overfladiske og dyb massage og stimulerer både glat og tværstribet muskulatur.

Multivib stimulerer blodcirkulationen og kan give smertelindring. Den kan ligeledes sænke kroppens stress niveau.

En session tager 23 minutter og kan evt. øges til det dobbelte

 

Multivib er velegnet til

De fleste af os har skavanker i hverdagen som nedsætter vores livskvalitet. Når disse for store, går vi til lægen for at få medicinsk hjælp. selv med god medicinering, kan det af og til hænde. at vi ikke kan holde skavankerne i skak. Kroppen klager sig.

Vi forbinder al lyd med ørets funktioner. Vi kender sikkert lidt til at vi kan møde lys gennem hele kroppen, men vi kender lyden som vibrationer og ofte forbinder vi disse vibrationer med ubehagelig støj.

Allerede ved fosterets 45 dag efter befrugtningen begynder ørets hørefunktioner at blive udviklet. Men før dette har det befrugtede æg, som er under udvikling modtaget vibrationer (eller lyd) via fostervandet. disse vibrationer træffer hele hudoverfladen til fosteret. Vibrationergiver liv - og er en nødvendig forudsætning for alt liv. Uden vibrationer ville fosteret ikke kunne leve. Voksne mennesker er også omgivet af lyd og vibrationer, men alle vore sproglige begreber er knyttet til ørets funktioner. Vi har ikke ord i vort sprog som dækker de positive effekter lavfrekvens lydmassage kan tilføre vores krop - akkurat som vi heller ikke har begreber for lydvibrationer i livmoderen.

Den voksne krop har ikke glemt den positive effekt fra de livsudviklende vibrationer i fosterlivet. Minderne sidder i os på celleniveau - og vi er ikke bevidst om at disse minder findes. Kroppen kan alligevel længes efter den livgivende lydmassage.

Derfor er der udviklet en kontrollerbar metode til at overføre blide vibrationer til hele kroppen - eller til lokal behandling. Men - fordi lyd udbreder sig bedre i i faste legemer end i luft , vil lyd fra et massagepunkt kunne brede sig til alle cellerne i hele kroppen. Lokal behandling kan derfor giveeffekt til hele kroppen. Også hjernen kan masseres, når vi vibrerer langs rygraden.

En smertende krop giver dig signaler om at noget ikke er som det skal være - og der kan være lindring at hente i at genskabe det livgivende massagemiljø.

MULTIVIB Vibroakustisk terapi (VAT)

Teorien bag dette blev først defineret af Olav Skille og Juliette Alvin i 1968 som en videreføring af musikterapeutisk teori. Ideen om at kroppen kan modtage lydvibrationer har spredt sig over hele verden, men brugen af musik som udgangspunkt bliver knyttet til ørets funktioner og modtager af musik og sprog. Disse lydkilder er så omfattende at man ikke kan have kontrol på hvilke af disse der er virksomme.Tony Wigram, var den første som tog en doktorgrad med udgangspunkt i vibroakustisk terapi, og har formuleret betegnelsen Vibroakustisk Musik (VAM) for at adskille brugen af en kombination af rene frekvenser og musik. Olav Skille har fjernet musikken fra sin nyere forskningsarbejder og anvender blot rene frekvenser. Både VAT og VAM kan benytte samme lyd-/vibrationsoverføringsudstyr for at tilføre kroppen de terapeutiske lydvibrationer.

VAT har færre lydelementer og kan derfor mere præcist definere effektive rene frekvensområder. I VAT er tiden mellem lydtoppene af stor betydning. Pulseringen påvirker kroppens tilvænnede fortyrrende kommunikationssystem og tager udgangspunkt i at harmonisere kropslig og mental disharmoni.

 

MULTIVIB VAT sammen med medicinsk terapi

VAT tilfører ikke kroppen fremmede stoffer. Selv om vi oplever at VAT giver afspænninng, er den første, direkte virkning at VAT giver kroppen mekanisk stress. Vi tilfører også kroppen stress, når vi jogger og bagefter føler os afspændt. Når stress tilføres, begynder hjernen at producere stresshormoner og nivauet af stresshormoner når toppen efter ca 15 min. Samtidig oplever kroppen den positive effekt af lydmassagen som ubevidst bliver tolket som beroligende og afspændende. Den stimulerende effekt af VAT vil kunne virke positivt i behandlingen til personer som er bundet til en kørestol, er sengeliggende eller er understimuleret fysisk eller mentalt. Det er en slags "stille jogging" for mennesker som ikke kan benytte sædvanlig fysisk træning.

VAT er på højde med hvilken som helst anden terapi, vi kender til - medicin, fysioterapi, kiropraktik, akkupunktur eller alternative terapier. Denestiske børnelæge Saima Tamm beskrev VAT som "adaptogen terapi" - en terapi som har den effekt at den tilpasser sig patientens behov. VAT "lytter til" kroppens signaler om behov for harmoni og skaber reaktioner i kroppen som tilfredsstiller disse behov.

 

Hvor man ikke skal bruge VAT

· Ved blodprop som kan "begynde at vandre" når blokeringsstedet bliver vibreret

· Ved ydre eller indre blødninger (undtagen menstuationsblødninger)

· Ved psykotiske eller grænsepsykotiske tilstande

· Forsigtighed vises ved for lavt blodtryk (hypotoni)

· Ved akutte skader i rygsøjlen

· Ved akutte betændelsestilstande

Hvad gør VAT ved os

Det er i grunden meget enkelt. Vi bliver masseret af lavfrekvense (dybe) lydbølger som opleves som vibration. Lydbølgerne er så lange at de trænger gennem hele kroppen - som absorberer ca 2 % af den energi som går ind i kroppen. Effekten kan beskrives i få hovedpunkter og alle tilstande som VAT har effekt på, kommer på en eller anden måde fra disse hovedpunkter, enkeltvis eller i kombination:

 • Overfladisk og dyb vævsmassage

 • Virker på glat- og tværstribet muskulatur

 • Smertelindring

 • Blodomløbsstimulerende

 • Reducerer ofte både systolisk og diastolisk blodtryk

 • Påvirker stresshormonniveauet

 • Påvirker det vegetative nervesystem

 • Generel stimulering af trykreceptorerne i hele kroppen giver centralstimulerende effekt. Effekten på KOL, Cystisk Fibrose eller Astma kan forklares med at vibrationerne ændrer viskositeten (sejheden) i slimet som sidder i lungerne. Muskelafspændingseffekten kan udvide bronkierne. Ved rigtig valg af frekvens stimuleres også hosteeffekten. VAT kan i mange tilfælde have effekt som massage og varmebehandling, men vibrationen er jævn, monoton og foregår over lang tid.

 • NB. VAT har samtidig en behagelig effekt, men den har også en effekt som kan opleves flere timer, måske dage efter behandlingen. Den slimløsnende effekt viser sig ofte dagen efter behandlingen. Gentagne behandlinger giver den bedste (lag på lag)effekt

 

Hvilke lidelser er behandlet med VAT?

VAT har været i brug siden 1980 og der er skrevet rapporter og videnskabelige studier af effekter på mange forskellige tilstande. De fleste har sammenhæng med smerter i muskel-/skeletsystemet. De meste positive effekter nævnes her:

 • Astma/Bronkitis

 • Cerepral Parese 

 • Cystisk Fibrose/KOL/Emfysem

 • Fibromyalergi

 • Frossen skulder

 • Ømhed/Overtræning

 • Hjernerystelse

 • Hovedpine/Migræne

 • Skinnebenssår

 • Liggesår

 • Mavesmerter/Forstoppelse/Kolik

 • Menstrationssmerter/Uregelmæssig menstration

 • Morbus Bechterew

 • Multippel sclerose

 • Nakke-/skuldersmerter

 • Nyresten

 • Parkinson

 • Reumatisme

 • Postoperative tilstande

 • Pre-menstruell spænding (PMS)

 • Reduceret blodcirkulation

 • Rygsmerter

 • Spastiske tilstande/Kramper

 • Sportsskader/strækskader

 • Stress

 • Søvnløshed

Kontakt
Rødhøj 59
4571 Grevinge
Tlf. 6024 9760
 
Firma info

En Anden Tilgang
CVR. 25054830

 

 © Copyright 2019 Tina Woetmann. All Rights Reserved.